• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)
There are no translations available.

ردیف

عنوان دوره/سمینار

مدت (روز)

1

مبانی، الزامات و مستند سازی سیستم ایمنی صنایع غذایی مبتنی بر استانداردهای ISO22000:2005 و HACCP

2 و 3

2

مبانی، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع کشاورزی مبتنی بر استانداردهای ISO9001 و ISO22006

2 و 3

3

مباني، الزامات، ساخت و مستند سازي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي در صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان/ كشتارگاه هاي صنعتي/ واحدهاي فرآوري و بسته بندي فراورده هاي خام دامي مبتني بر ISO22000:2005 و HACCP 

2 و 3

4

سرممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000:2005 ثبت شده در IRCA 

5

5

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی بر استانداردهای ISO22000:2005 و HACCP

2

6

تشريح طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن

1

7

آشنایی با اصول مدیریت سلامتی غذا

1

8

آشنایی با نحوه کاربرد ISO9001 در صنایع غذایی

1

9

اصول و مباني GMP و کاربرد آن در سیستم ایمنی صنایع غذایی

1

10

اصول و مباني GDP و کاربرد آن

1

11

اصول و مباني GVP و کاربرد آن

1

12

اصول و مباني GMP در صنايع دارويي، آرايشي و بهداشتي 

1

13

اصول و مباني GMP در صنايع توليد خوراك دام، طيور و آبزيان/ كشتارگاه هاي صنعتي/ واحدهاي فراوري و بسته بندي فراورده هاي خام دامي

1

14

اصول و مباني GLP در صنايع دارويي

1

15

مباني، تشريح الزامات، مستندسازي و مميزي داخلي استاندارد بين المللي Global GAP 

2 و 3

16

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد بين المللي غذا ( IFS)

2 و 3

17

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد بين المللي اتحاديه فروشندگان مواد غذايي BRC

2 و 3

18

ميكروبيولوژي مواد غذايي

1 و 2

19

سيستم رديابي خوراك دام طيور و آبزيان و مواد غذايي مبتني بر استاندارد ISO22005:2007 

1

20

اصول و مباني امنيت زيستي (Bio Security

1

21

تجزيه و تحليل ريسك (Risk Analysis) در صنايع مرتبط با زنجيره توليد مواد غذايي

1