• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)
There are no translations available.

ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015 منتشر می گردد کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001 را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001 ارائه نمود

نگاه به آینده استاندارد ایزو 9001

چشم انداز ISO / TC 176/SC 2 برای محصولات خود (عمدتا ISO 9001 و ISO 9004 ) در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و مورد احترام می باشد.
نقش محوری سیستم های مدیریت کیفیت به عنوان پایه ای برای رشد اقتصادی وجزئی از برنامه های پایداری اغلب نادیده گرفته شده است در سال های اخیر بر یکپارچگی عناصر اصلی محیط زیست و عدالت اجتماعی بیشتر تاکید شده است.
ما نباید فراموش کنیم، که الزامات استاندارد ایزو 9001 نقطه شروعی، برای بسیاری از سازمان هایی که بدنبال پیاده سازی رسمی سیستم های مدیریت می باشند. گرچه الزام نیست ولی شرکت گواهی دهنده شخص ثالت بعنوان یک حرکت کننده ایزو می باشد.

مدیریت کیفیت بیشتر به سازمان ها در دستیابی به موفقیت در بلندمدت کمک می نماید تا سازمان با گواهینامه ایزو 9001 دیده شوند. این به معنی ارتقاء کیفیت در وسیع ترین مفهوم از کلمه، و تشویق سازمان به نگاه به مجموعه ای فراتر ازانطباق با الزامات است.

بازنگری اصول اساسی مدیریت کیفیت

در حال حاضر ایزو 9001 و ایزو 9004 هر دو بر اساس هشت اصل مدیریت کیفیت در سال 1990 توسط گروه کوچکی از کارشناسان که با آموزه ها و فلسفه اصلی کیفیت جهت تجارت در قرن گذشته آشنا بودند توسعه داده شده است. اصول مدیریت کیفیت بهمراه چگونگی کاربرد آنها در سازمان ها در جهت بهره مندی سازمان ها در دسترس می باشد.

کمیته ISO/TC 176/SC2 به تازگی با همکاری با همتایان خود در SC 1، مفاهیم و اصطلاحات، اصول مدیریت کیفیت را مورد بررسی کامل قرار داده است تنها چند موضوع جزیی برای بروز رسانی استاندارد های مدیریت کیفیت نسل بعدی در نظر گرفته شده است.

توسعه سیستم ایزو 9001

ویرایش بعدی ایزو 9001

SC2 در حال انجام تحقیقات گسترده و آمادگی جهت تجدید نظر بزرگ بعدی ایزو 9001 شامل فعالیت های زیر می باشد: (تجدید نظر ایزو 9001 برای سپتامبر سال 2015 پیش بینی شده است)

- توسعه یک برنامه بلندمدت استراتژیک برای SC2 و محصولات خود

- برگزاری چندین کارگاه آموزشی باز در جلسات عمومی SC2 از جمله، تعامل با کاربران استانداردهای ایزو 9001 و ایزو 9004

- مشارکت کننده در این کار گروه ISO /TMB و گروه هماهنگی فنی مشترک بهم ملحق شدند تا تراز دلخواه برای استانداردهای سیستم مدیریت افزایش یابد.

- بررسی آخرین روند مدیریت کیفیت از جمله تجزیه و تحلیل مفاهیم جدید که ممکن است برای اختلاط ایزو 9001 و ایزو 9004 در آینده مد نظر قرار گیرد.

- تجزیه و تحلیل داده های نظر سنجی از کاربران و کاربران بالقوه از ایزو 9001 و ایزو 9004 در 10 زبان، 11722 پاسخ از 122 کشور جهان از طریق وب سایت
نتایج حاصل از این فعالیت ها،با بررسی سیستماتیک از ایزو 9001 که در مارس 2012 به پایان رسید نشان داد که در خصوص رضایت استاندارد فعلی، بسیاری از افراد نظر دارند که تجدید نظر در استاندارد مناسب می باشد. (نتایج نظرسنجی ایزو)

ایزو 9001،اعتماد به نفس سازمان را در توانایی فراهم آوری محصول درخواستی مشتریان و بکارگیری الزامات قانونی و مقرراتی بطور مستمر بهبود می بخشد.

پیشنهاد برای تجدید نظر ایزو 9001، در اولین جلسه از ISO / TC 176/SC 2/WG 24 در بیلبائو،اسپانیا، در ژوئن 2012، با یک طرح پیش نویس مشخصات و برنامه پروژه توسعه یافت همچنین این گروه یک پیش نویس مقدماتی از چگونگی یکپارچه سازی استاندارد جدید با نسخه فعلی ایزو 9001 و متن مشترک از پیوست های SL شاخه های ایزو ارائه نمود.

خروجی این جلسه در حال گردش به SC2 عضو اصلی برای رای گیری ارسال شده است تهیه پیش نویس انتظار می رود در نوامبر 2012 شروع خواهد شد. مطابق طرح مشخصات پیش نویس تجدید نظر استاندارد باید شامل :

-ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر

- بصورت عمومی و مرتبط با اندازه و نوع عوامل سازمانی در هر بخش

- تمرکز بر مدیریت موثر فرآیند تا دستیابی به نتایج مورد نظر را فراهم آورد.

- از آخرین ویرایش اصلی ایزو 9001 در سال 2000 تاکنون، تغییرات در سیستم های مدیریت کیفیت و فن آوری بصورت عملی مد نظر قرار گیرد.

- تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد.

- بمنظور افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت ایزو، پیوست SL ضمیمه دستورات ایزو بکار گرفته شود.

- پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول، دوم و سوم تسهیل می گردد.

- جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات از زبان و سبک های نوشتن ساده استفاده گردد.

ISO/TC 176/SC 2
مسیر توسعه ایزو 9001 را در جدول زمان بندی 3 ساله طرحریزی نموده است.

این موضوع نیاز به گفتگو با علاقمندان مرتبط با موضوع دارد این شامل بخش های خاص از الزامات استاندارد ها بر اساس ایزو 9001، سازمان های دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، شرکت های گواهی دهنده، سازمان های اعتباردهی و تنظیم کننده مقررات وقوانین می باشد.
تاثیر قابل توجهی از هر تغییرات، تصدیق و صحه گذاری در کار استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید با استفاده از سازمان های داوطلب در بخش هایی مختلف از جهان هنگامی که پیش نویس کمیته تدوین شد، انجام خواهد شد.

منبع: مدیریت سرآمد ایرانیان www.msi.co.ir