• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)
There are no translations available.

اطلاعیه شماره 4 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران:

 

اطلاعیه

سازمان ملی استاندارد ایران

(مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)

هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد

شرکت های صادر کننده گواهینامه فاقد اعتبار از نهاد تایید صلاحیت

 

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص برخی از نهادهایگواهی کنندهنامشخص که دارای تایید صلاحیت از این مرکز نمی باشند و نسبت به صدور گواهینامه سیستم مدیریت (ایزو 9001، ایزو 14001 و سایر سیستم ها ) اقدام می کنند، هشدارداد.

براساس اعلام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تعدادی از شرکتهای فاقد تایید صلاحیت از این مرکز بدون رعایت کامل الزامات ممیزی، گواهی کردن و تایید صلاحیت اقدام به صدور گواهینامه می نمایند. لذا لازم به ذکر است کلیه ذینفعان و علاقمندان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر نام، مشخصات و تصویرگواهینامه ها به همراه دامنه شمول نهادهای گواهی کننده سیستم های مدیریت کیفیت که توسط این مرکز تایید صلاحیت شده اند و می توانند نسبت به صدور گواهینامه ایزو 9001 اقدام نمایند را در پورتال اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی www.naci.ir، در زیر پورتال "خدمات مرکز" در بخش "سازمان های گواهی کننده"مشاهده نمایند.

گفتنی است : ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده توسط این مرکز براساس استاندارد بین المللی ISO/IEC 17021:2011، مدارک الزامی مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF ، استاندارد بین المللی ISO/IEC 17011، مدارک و ضوابط حاکم بر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می باشد. لازم به یادآوری است با توجه به عضویت این مرکز در مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF، نهادهای گواهی کننده مورد تایید صلاحیت این مرکز می توانند در زمینه صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایران- ایزو 9001 در دامنه شمول های مندرج در گواهینامه اقدام نمایند.

لذا کلیه ذینفعان و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به پورتال اطلاع رسانی مذکور مراجعه و یا در صورت نیاز با این مرکز به نشانی و شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 

تهران – بالاتر از میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال- کوچه شهید شهامتی- پلاک 33

تلفن: 88897934

فاکس:88909309