• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

ISO 22000 چیست؟

 

22000

این استاندارد برای فراهم کردن استانداردهایی برای سیستم مدیریت غذا تدوین شده است. غذا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده از مراحل مختلفی از قبیل رشد، تولید، انبارش و حمل و نقل می گذرد. هدف این استاندارد جلوگیری از ایجاد خطرات مختلف برای غذا است و اطمینان ایجاد می کند که مواد غذایی سالم هستند.

سازمانهایی که به استانداردهای ISO نزدیک هستند می توانند گواهی کنند که یک سازمان شیوه های ایمنی استاندارد را اجرا و برقرار کرده است.

  

الزامات ISO 22000

وقتی یک شرکت گواهینامه ISO 22000 دریافت می کند، شرکت باید نشان دهد که می تواند یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را ایجاد و نگهداری کند. همچنین باید الزامات قانونی مرتبط با منطقه یا کشورش را رعایت کند. به علاوه باید نشان دهد که الزامات ایمنی ماده غذایی مورد انتظار مشتری را رعایت می کند.

 

 

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیار شرکت قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.

 22000-1استاندارد ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ISO 9001 طراحی شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.

 استاندارد ISO 22000 می تواند در تمامی سازمانها و شركتهایی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره غذایی دخیل هستند، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد به سازمان امكان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و كنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.

 

 گواهینامه

 

تصمیم گیری برای اجرای استاندارد ISO 22000 می تواند برای هر بخشی از زنجیره غذایی اتفاق بیافتد. یک شرکت که "ذبح دام" انجام می دهد یک انتخاب بدیهی است برای دریافت گواهینامه، زیرا با خطرات ایمنی بیشتری مواجه است، بنابراین کشتارگاه فقط یک نقطه از زنجیره غذایی است. گروه های بیشتری به فواید استاندارد ایمنی نیاز دارند. براساس نتایج تحقیق Praxiom (یک گروه پژوهشی) مثالهای گروههایی که از گواهینامه ISO 22000 سود می برند شامل مزارع، شیلات، گاوداری، فراوری مواد گوشتی،تولید کنندگان مواد کنسروی یا منجمد شده، تولید کنندگان نوشیدنی ها هستند. از سایر گروه هایی که از این استاندارد سود می برند می توان به رستورانها، خانه سالمندان، بیمارستانها، فروشگاههای مواد غذایی، خطوط هوایی و کشتی های مسافری اشاره کرد. این گروه ها اماکن آشکاری هستند که گواهینامه دریافت می کنند ولی سایر صنایع نیز می توانند از منافع این استاندارد بهره مند شوند. شرکتی که ظروف مواد غذایی تولید می کند یا شرکتی که دستمال سفره تولید می کند و شرکتی که مواد غذایی را بسته بندی می کند، هر کدامشان با خطرات ایمنی مواد غذایی در ارتباط هستند و باید آن را درنظر بگیرند.

 

 

قابلیت ردیابی

 هنگامی که یک مسئله ایمنی غذا رخ می دهد، شناسایی منشا و جاییکه این مشکل اتفاق افتاده است، بسیار دشوار است. ممکن است آلودگی در مزرعه، هنگام حمل و نقل به محل بسته بندی، در انبار نگهداری محصول یا در فروشگاه رخ داده باشد. یک مفهوم کلیدی در استاندارد ISO 22000 وجود دارد که اطمینان حاصل می کند که علت ریشه ای موضوعی را می توان با ایجاد یک سیستم ردیابی چرخه عمر ماده غذایی از ابتدا تا مصرف کننده پیگیری کرد. به عنوان مثال اگر یک شرکت از 20 گاوداری شیر دریافت می کند و یک ریسک بوسیله یک تامین کننده شناسایی شود، آن شیر می تواند از زنجیره مواد غذایی حذف خواهد شد. با داشتن فرایندهایی که محصول ناسالم را از بقیه جدا می کند، شرکت می تواند ریسک مالی ناشی از موضوع را کاهش دهد و مصرف کننده را از آن محفوظ دارد.

در سال 2009 موضوعی به استاندارد ISO 22000 اضافه شده است. خصوصیات جدید ISO/TS 22002:2009 نام گرفته است و برای ایجاد برنامه های پیش نیازی در زنجیره غذایی تدوین شده است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است برای تست محصول ورودی برنامه ای ایجاد کند تا آلودگی ها را شناسایی نماید و یا ممکن است مواد غذایی را بصورت تفکیک شده نگهداری نماید تا احتمال انتشار آلودگی را کاهش دهد. آلودگی می تواند رخ دهد زیرا یک سیستم پیش نیاز در محل موجود نبود. استانداردها اجرا می شوند تا پتانسیل ایجاد خطر ایمنی مواد غذایی را کاهش دهند.

 

 مزایای دریافت ISO 22000 شامل موارد زیر است:

 ارتباط بین تولید کننده، توزیع کننده و فروشندگان را برقرار می کند. این استاندارد به همه آگاهی می دهد که دربرابر انتشار آلودگی از طریق میوه ها و سبزیجات به مصرف کننده اطلاع رسانی کنند و پاسخگو باشند. قابلیت ردیابی محصول یکی از قوانین و الزامات ISO 22000 است. همچنین اجازه می دهد که گروهی از مصرف کنندگان را که ممکن است از آلودگی تحت تاثیر قرار گرفته باشند را شناسایی کند.