• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

برای مشاهده هر یک از استانداردها، روی آنها کلیک کنید:

ISIRI 9000 سیستم های مدیریت کیفیت - مبانی و واژگان    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 9001 سیستم های مدیریت کیفیت الزامات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 7770 معادل EN 9100 سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع هوا فضا - الزامات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 9796-1 فن آوری اطلاعات- مدیریت خدمات- قسمت اول: مشخصات (معادل ISO 20000-1:2005)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 9796-2 فن آوری اطلاعات- مدیریت خدمات- قسمت دوم: قواعد کاری (معادل ISO 20000-2:2005)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10002 مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایت در سازمان    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10004 پایش و اندازه گیری رضایت مشتری - راهنما    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10006 سیستم های مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت کیفییت در پروژه ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10007 سیستم های مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10012 سیستم های مدیریت اندازه گیری- الزامات فرایندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10015 مدیریت کیفیت- راهنمایی هایی برای آموزش    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 10019 راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آن ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 12000 غذای حلال - راهنمای عمومی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13000 سیستم مدیریت فراگیر - الزامات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13245 مدیریت ریسک- اصول و رهنمودها (معادل ISO 31000:2009)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13246 مدیریت ریسک- واژگان (معادل ISO Guide 73:2009)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13485 وسایل پزشکی - سیستم های مدیریت کیفیت - الزمات برای تعیین مقررات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13809 سیستم های مدیریت کیفیت- خطوط راهنما برای استفاده از استاندارد ایزو 9001 در سازمان های آموزشی (معادل IWA2:2007)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 13811 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی - الزامات نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14001 سیستم های مدیریت زیست محیطی - مشخصات همراه با راهنمای استفاده    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14015 مدیریت زیست محیطی- ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14020 برچسب ها و اظهاریه های زیست محیطی - اصول کلی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14031 مدیریت زیست محیطی - ارزیابی عملکرد زیست محیطی - راهنمایی ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14040 مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه حیات - اصول و چارچوب    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14044 مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه حیات - الزامات و راهنمایی ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14050 مدیریت زیست محیطی- واژه نامه    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14096 فن آوری اطلاعات - فنون امنیتی - مدیریت امنیت اطلاعات - سنجش (معادل ISO/IEC 27004)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14123 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی - راهنمای کاربرد استاندارد ایزو 22000 (معادل استاندارد ISO-TS 22004)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14266 سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای بهبود فرایندها در سازمان های خدماتی بهداشتی (معادل IWA 1)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14560 مدیریت ریسک- تکنیک های ارزیابی ریسک (معادل ISO 31010:2009)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 14562 سیستم های مدیریت کیفیت- رهنمودهایی برای کاربرد استاندارد ایران ایزو 9001 سال 1388 در تولید محصولات کشاورزی (معادل ISO 220006:2009)    دانلود مستقیم از سایت KQR

INSO 16437-1 فناوری اطلاعات-مدیریت خدمات-قسمت 1: الزامات سامانه مدیریت خدمات (معادل ISO 20000-1:2011)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 16949 سیستم های مدیریت کیفیت - الزامات ویژه جهت بکارگیری استاندارد ایزو 9001 برای سازمان های تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدکی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 17000 ارزیابی انطباق - واژگان و اصول عمومی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 18001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای - الزامات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 18002 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای - راهنمایی هایی برای اجرای استاندارد 18001    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 19011 رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 22000 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی - الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 25001 مهندسی نرم افزار- نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری و ارزشیابی آن - طرحریزی و مدیریت    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 27001 فن آوری اطلاعات - فنون امنیتی - سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات - الزامات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 28000 سیستم های مدیریت امنیت زنجیره تامین - مشخصات    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 50001 سیستم های مدیریت انرژی - الزامات همراه با راهنمای استفاده (معادل ISO 50001:2011)    دانلود مستقیم از سایت KQR

ISIRI 80001-1 کاربرد مدیریت ریسک در شبکه های IT بکار رفته در وسایل پزشکی - قسمت 1: نقش ها، مسئولیت ها و فعالیت ها    دانلود مستقیم از سایت KQR

لیست استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

برای دسترسی به سایر استانداردها و منابع با موسسه آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرید.