• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

ردیف

عنوان دوره

مدت (روز)

1

تفکر سیستمی (System Thinking)

1 و 2

2

مدیریت تحول و پارادایم های تغییر و تحول

1

3

سازمانهای شاد و موفق

1

4

مدیریت فعال و سازمانهای چابک

1

5

مهندسي مجدد فرآيند هاي كسب و كار (BPR

1 و 2

6

مديريت تغيير (Management of Change)

1

7

راهکارهای مديريت در محيط هاي متغير

1

8

تدوين طرح كسب و كار Business Plan (ایجادی و توسعه ای)

2 و 3

9

مسوولیت اجتماعی سازمانها SA8000

1 و 2

10

الگو برداري از بهترينها (بهینه کاوی) Bench Marking

1

11

اصول و فنون مذاکرات اقتصادی موفق

1

12

توليد ناب و تفكر ناب Lean Production

1 و 2

13

کار آفرینی سازمانی

1 و 2

14

مديريت، اصلاح و بهبود فرآيندها (Process Modeling)

1 و 2

15

رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC

1

16

مدیریت دانش (Knowledge Management)

2 و 3

17

اتاقهاي فكر از ضرورت تا شكوفايي

1

18

مديريت نوآوري در شركت هاي آينده نگر

1

19

تدوين شايستگي سازماني 

1

20

نظريه محدوديتها TOC 

1

21

تعيين و بهبود سبك رهبري 

1

22

هفت ابزار (7 Tools

1

23

آنالیز و مدیریت تصمیم گیری

2

24

چرخه بهره وری و عارضه یابی در سازمانها

2