• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

مشتری مداری

 

 customer focus

سازمانهای موفق در سراسر جهان بر این باورند که روابط بلند مدت با مشتریان و مدیریت مناسب آن، کلیدی ترین نکته در ایجاد منافع پایدار برای سازمان در طول زمان است. این درک فراگیر بر اساس شواهد و روند رشد سازمانهای برتر متکی بر اشتراتژی ها و رفتارهای مشتری مدار، شکل گرفته است.

سازمان هایی که به عنوان بارزترین ارایه دهندگان خدمات به مشتریان شناخته شده اند، رفتارها و رویکردهای مشتری مداری را در ردیف فعالیتهای روزمره خویش قرار داده اند.

 

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که یک کسب و کار نمی تواند بدون مشتریان، به بقای خود ادامه دهد؛ در کسب و کار سیستم های مدیریتی اعم از آموزش، مشاوره یا ممیزی، این نکته بسیار کلیدی و حائز اهمیت است که بتوانید در همکاری تنگاتنگ و نزدیک به مشتریان خدمات ارایه دهید تا اطمینان حاصل شود که خدمات و یا نظام های فراهم شده برای مشتریان تا حد امکان با نیازمندیها و الزامات ایشان و نیز توان مدیریتی شما انطباق دارد.

 

آنچه در ادامه می آید، مجموعه رویکردها و گامهایی است که بکارگیری مناسب آنها در مشتریان شما احساس باارزش بودن، جایگاه والا داشتن و از همه مهمتر دوست داشته شدن را بر می انگیزد:

1

پیگیری رو در روی توافقات و تعاملات با ایشان

2

پاسخگویی فوری به پیامهای آنها و آگاه نمودن هر چه بیشتر مشتریان

3

داشتن روابط دوستانه و نزدیک با مشتریان

4

داشتن خط مشی شفاف و مدون در رابطه با ارایه خدمات پشتیبانی به مشتریان

5

پرداختن به جزئیات نیازهای مشتریان (به یاد داشتن عبارت معروف "کوچک همیشه زیبا و مطلوب است")

6

پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و دور شدن از مسیر همیشگی خود جهت همراهی با مشتریان

7

افتخار نمودن و پایبندی به تعهدات و قول و قرارها

 

تمام مشتریان این موسسه می توانند با مراجعه به لینک زیر گواهینامه های خود را مشاهده نمایند. 

KQR

دستورالعمل ردیابی گواهینامه را از این لینک دریافت کنید.

باشگاه مشتریان

1

پیگیری رو در روی توافقات و تعاملات با ایشان

2

پاسخگویی فوری به پیامهای آنها و آگاه نمودن هر چه بیشتر مشتریان

3

داشتن روابط دوستانه و نزدیک با مشتریان

4

داشتن خط مشی شفاف و مدون در رابطه با ارایه خدمات پشتیبانی به مشتریان

5

پرداختن به جزئیات نیازهای مشتریان (به یاد داشتن عبارت معروف "کوچک همیشه زیبا و مطلوب است")

6

پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و دور شدن از مسیر همیشگی خود جهت همراهی با مشتریان

7

افتخار نمودن و پایبندی به تعهدات و قول و قرارها

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA