• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)
There are no translations available.

مکانیزم بهره مندی از تخفیفات:

 

 

در راستای گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری در سطح ملی و نیز ارج نهادن به مشتریان وفادار موسسه و افزایش ارتباطات اثربخش با ایشان، تخفیفات متعددی برای مشتریان، مشاوران و نیز دانشجویان گرامی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

 

مشتریان وفادار آکادمی:

مشتریان حقیقی که تا زمان درخواست دوره جدید در بیش از سه دوره آموزشی آکادمی شرکت کرده باشند و سازمان هایی که تا زمان درخواست، پرسنل خود را در بیش از پنج دوره عمومی شرکت داده یا بیش از سه دوره اختصاصی را با آکادمی برگزار کرده باشند، مشتری وفادار محسوب شده و در هر دوره از تخفیف 10% بهره مند می شوند.

 

مشتریان سایر خدمات موسسه:

مشتریان واحدهای ممیزی و صدور گواهینامه، مشاوره پروژه های بهبود، بازرسی فنی و گواهینامه های محصول که ارتباط ایشان با مجموعه برقرار باشد، طبق قرارداد منعقده با گروه مشارکتی KQR/ISC می توانند از تخفیف معادل20% برای دوره های عمومی و اختصاصی بهره مند شوند.

 

ثبت نام گروهی:

دوره های عمومی: ثبت نام بیش از سه نفر در یک دوره آموزشی مشمول 10% تخفیف ثبت نام گروهی می گردد.

دوره های اختصاصی: سازمان هایی که بیش از سه دوره آموزشی را در دو ماه کاری درخواست و ثبت نام نمایند، مشمول 10% تخفیف ثبت نام گروهی می گردند.

 

مشاوران و دانشجویان:

مشاوران سیستم های مدیریت: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه مشاوره سیستم های مدیریت متناسب با حجم همکاری با گروه مشارکتی گواهی دهنده KQR/ISC، می توانند از تخفیف بین 30 تا 50% بر اساس اعلام مدیر ارشد مجموعه، بهره مند شوند.

دانشجویان: کلیه دانشجویان دانشگاه های کشور می توانند از تخفیف معادل 25% هزینه دوره های آموزشی با ارائه کارت دانشجویی معتبر بهره مند شوند.

 

تخفیفات یاد شده برای تمامی دوره های عمومی و اختصاصی، به غیر از دوره هاي يكروزه و دوره هاي ويژه دانشجويان، در نظر گرفته شده و متقاضیان در صورت دارا بودن یک یا چند مورد از شرایط یاد شده، می توانند از تخفیفات آموزشی موسسه با ذکر موارد در فرم ثبت نام دوره های عمومی و اختصاصی، برخوردار گردند، با در نظر داشتن اینکه سقف تخفیف در صورت احراز چند حالت در حالات عمومی، حداكثر معادل 20%، برای دانشجویان 30% و براي شرکت های مشاور 50% است.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 18