• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

ردیف

عنوان دوره/ سمینار

مدت (روز)

1

آشنایی با مديريت پروژه نوين مبتني بر استاندارد PMBOK Gouide:2008

3

2

مديريت پروژه کاربردی مبتني بر استاندارد PMBOK Gouide:2008 (40 PDU for PMP)

5

3

آشنایی تغییرات گستره دانش مديريت پروژه نوين مبتني بر PMBOK Gouide:2012

1 و 2

4

آشنایی کامل با هر یک از دانشهای 9 گانه مديريت پروژه نوين و ابزارهای مرتبط

1 و 2

5

آشنایی با ساختار انجمن ها، استانداردها، ابزارها و گواهینامه های مدیریت پروژه

1

6

تور تضمینی گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ای PMP

--

7

تور تضمینی دریافت گواهینامه مدیریت ریسک حرفه ای PMI-RMP

--

8

تور تضمینی دریافت گواهینامه برنامه ریز حرفه ای PMI-SP

--

9

تور تضمینی گواهینامه فعال مورد تائید در مدیریت پروژه CAPM

--

10

تور تضمینی گواهینامه مدیریت طرح حرفه ای PgMP

--

11

برنامه ريزي و كنترل كاربردي و اجرايي پروژه ها

3

12

مباني مديريت قراردادها با استفاده از Primavera Expedition

3

13

نظام تعالي در سازمانهاي پروژه محور با استفاده از مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3)

3 و 4

14

متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس PRINCE 2

2 و 3

15

ساختار مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management System- EVM) و تکنیک های مرتبط

2 و 3

16

متدولوژی هاي مهندسي و مديريت ارزش(VE&VM) بر اساس استانداردهای SAVE، EN12973

2 و 3

17

مدیریت پیکر بندی در پروژه ها (ابزار اصلی مدیریت یکپارچگی) مبتنی بر ISO10007

2

18

ارزیابی های فني، مالي، اقتصادي و توجيه پذيري پروژه ها

2

19

مدیریت ريسك پروژه براي مديران پروژه و سایر اعضای تیم

2 و 3

20

مدیریت زمان پروژه براي مديران پروژه و سایر اعضای تیم

2 و 3

21

مدیریت هزینه پروژه براي مديران پروژه و سایر اعضای تیم

2 و 3

22

سیستم های اطلاعات مديريت پروژه PMIS

2

23

برنامه ريزي و كنترل اجرایی پروژه ها با استفاده از نرم افزار MS Project مقدماتي و پيشرفته

3 و 3

24

برنامه ريزي و كنترل اجرایی پروژه ها با استفاده از نرم افزار   Primavera (P6)مقدماتي و پيشرفته

3 و 3

25

آموزش كاربردي كنترل اجرایی پروژه ها با استفاده از نرم افزار Primavera Enterprise

3

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 18