• Persian(Iran)
 • English (United Kingdom)

strategy

   مدیریت استراتژیک

 

مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک سازمان را شکل می دهد .


مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (خارجی و داخلی)، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد .


مراحل مدیریت استراتژیک چیست؟

 

فرآیند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می شود :

 

 • تدوین استراتژی ها
 • اجرای استراتژی ها
 • ارزیابی استراتژی ها

 

مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت شرکت تعیین شود. شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت .

اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد کند و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا در آید .

ارزیابی استراتژی ها بدان سبب باید استراتژیهای را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید. موفقیت همیشه موجب بروز مسائل جدید و گوناگون می شود، سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نماید یا دچار تکبر شود محکوم به فنا خواهد بود .

 

مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد .


ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک، ویژگی هایی را که مدیریت کلی داراست در بر می گیرد، اما متفاوت از این ویژگی ها، از یک سری خصوصیات که مختص مدیریت استراتژیک است می توان بحث کرد.

 

 • قبل از هر چیز مدیریت استراتژیک یک وظیفه مدیریتی عالی سازمان است: مدیریت استراتژیک چون بطور کامل مربوط به متوجه آینده سازمان بوده و سعی در مشخص کردن راستا و جهت برای آن دارد، بدان جهت وظیفه اصلی مدیران بلند پایه است .
 • معطوف به آینده بوده و به هدفهای بلند مدت سازمان مربوط است: به این می اندیشد که در افق زمانی مشخص شده سازمان چه خواهد شد و برای گرفتن این نتایج چه کارهایی را باید انجام داد .
 • مدیریت استراتژیک سازمان ره به صورت یک سیستم باز می نگرد: سازمانها با محیطی که در آن قرار دارند در داخل هم بستگی و تعامل می باشند. در محیط هر تغییری صورت می گیرد سازمان نیز از آن تأثیر خواهد پذیرفت. بدین سبب مدیریت استرتژیک محیط را از نزدیک تعقیب می کند .
 • مدیریت استراتژیک مدیران رده پایین را راهنمایی می کند: به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک اهداف، تصمیم و فعالیتهایی را که مشخص می کند در داخل سازمان تا پایین ترین سطوح برای هر کس نقطه شروع حرکت را تعیین می کند .

 

در ادامه به برخی مفاهیم مهم مرتبط با مدیریت استراتژیک اشاره می گردد:

 

 • استراتژی- تعریف و ویژگیها
 • تشریح بخشها و بیانیه های استراتژی
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • بررسی های زیست محیطی
 • تدوین استراتژی ها
 • پیاده سازی استراتژی ها
 • ارزیابی استراتژی ها
 • تصمیمات استراتژیک
 • خط مشی کسب و کار
 • ماتریس BCG (گروه مشاوران بوستن)
 • تحلیل SWOT
 • تجزیه و تحلیل رقبا
 • مدل پنج نیروی پورتر
 • رهبری استراتژیک
 • اداره شرکتهای بزرگ
 • اخلاق حرفه ای کسب و کار
 • شایستگی های کلیدی و ...

 

 

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 9