• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

بازرسی

 

inspection

فعالیت هایی که در بخش بازرسی شرکت KQR اتفاق می افتد شامل موارد زیر است:

 

 

الف : آدیت فرایند


واحد آدیت شرکت که متشکل از کارشناسان فنی دارای مدرک سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت می باشند کلیه قطعه سازندگان اصلی را بصورت منظم و برنامه ریزی شده با استناد به استاندارد مرجع مشتری ارزیابی نموده و بصورت دوره ای به مشتری اعلام می نماید . همچنین پیگیری رفع عدم تطابقات مشاهده شده و مشاوره در زمینه بهبود فرایندها در حوزه وظایف این واحد می باشد .

 


ب: استاندارد سازی


همکاری در تهیه و تدوین مدارک استاندارد سازی و یا تکوین محصول سازندگان و ارزیابی مدارک ارائه شده توسط سازندگان نیز بعنوان وظایف اصلی واحد بازرسی (بخش آدیت )بوده که در آدیت های فرایند دوره ای تغییر پروسه تولید ، توقف خط تولید و .....مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد.

 


ج- آدیت محصول


واحد بازرسی فنی بصورت دوره ای ماهیانه نسبت به انجام یک دوره آدیت محصول و اعلام نتیجه کیفی محصول اقدام می نماید در حقیقت وظیفه اعلام نتیجه نهایی و تخصیص یک نمره به هر محصول بعهده واحد بازرسی می باشد.

 

مزایای آدیت محصول:

 

  • روشی عالی در تایید انطباق
  • جداسازی مواد خاصی که ممکن است ریسک بالایی داشته باشند
  • تحلیل مصرف واقعی مواد پس از فرایند تولید
  • حذف نیاز به دریافت نمونه از سازندگان